Родословная

SLAVJAN VITYAZ

TELEM BAT-CHEN
PUNCH BAT CHEN YARID ME BEIT HAMAAYAN
ZOOGIT ME BEIT HAMAAYAN
SHIR ME BEIT HAMAAYAN

ZAMIR ME BEIT HAMAAYAN
HAIDI BEIT HAMAAYAN

SLAVJANKA IZUMRUDNAYA KROSHKA

SLAVJAN ALMAZNAYA KROSHKA

ZAYIT ME BEIT HAMAAYAN

GURIT ME BEIT HAMAAYAN

MIZRA ME BEIT HAMAAYAN

RECHES ME BEIT HAMAAYAN
HILDA ME BEIT HAMAAYAN